Kunnen emoties je ziek maken?

Kunnen emoties je ziek maken?

Ons lichaam heeft een geheugen:
angsten, trauma’s, emotionele en fysieke schokken worden erin opgeslagen en steken,
getriggerd door een bepaalde gebeurtenis of ervaring, opeens de kop weer op in de vorm van bijvoorbeeld ziekte.
Vooral psychische en emotionele stress heeft een onmiskenbaar effect op de organen.
Ons lichaam geeft continue signalen af waar we iets mee kunnen.

Signalen van je lichaam

Als je gezond wil leven is het van essentieel belang om gehoor te geven aan de signalen van je lichaam.

Lichaam en geest zijn geen twee ‘losse elementen’ maar een geheel.
Het is dus niet alleen belangrijk om regelmatig te bewegen en gezond en verantwoord te eten,
maar ook om ons bewust te zijn van onze (sterke negatieve) emoties.
Vooral wanneer deze emoties regelmatig in alle heftigheid terugkeren of constant op de achtergrond aanwezig blijven.

Wist je dat het woord emotie in het medisch woordenboek als volgt wordt gedefinieerd;
“Intense of pijnlijke psychische reactie die een sterke invloed heeft op vele organen.”

Onze organen zijn middels zenuwverbindingen en hormonen nauw verbonden met onze hersenen.
Psychische klachten vertalen zich daardoor vaak in lichamelijke klachten. Sta er maar eens bij stil;
het komt relatief vaker voor dat we ziek worden wanneer we psychisch kwetsbaar zijn,
bijvoorbeeld tijdens de periodes dat we boos, gestrest of moe zijn.

Eén van onze organen uitgelicht

Neem nou onze nieren. De nieren zijn samen met de lever de grote zuiveraars van ons lichaam.
Wanneer de nieren er niet in slagen om bepaalde afvalproducten te verwijderen ontstaan er mogelijk nierstenen.
Vaak worden deze onopgemerkt afgevoerd met de urine, maar wanneer ze te groot worden kunnen de nierstenen voor pijnlijke klachten zorgen.
Ook nemen onze nieren verschillende emoties op die bewust en onbewust bij ons spelen.
Het opnemen van deze emoties kan dus ook resulteren in lichamelijke klachten.
Wanneer we ons bijvoorbeeld in de steek gelaten voelen kan het zo zijn dat de nieren de heftige emoties die daarbij gepaard gaan
omzetten in nierstenen, een infectie of een hoge bloeddruk.

Een aantal symptomen dat de nieren niet optimaal werken kunnen zijn:
kringen onder de ogen,
opgezette oogleden,
troebele urine, die sterk naar ammoniak ruikt,
sterke rugpijn in de ochtend, die in de loop van de ochtend minder wordt…

Hieronder een overzicht welke emotie een invloed heeft op welk orgaan:

Stap voor stap goede gewoontes aanleren

Maak van de volgende actiepuntjes gewoontes:

  1. Word je bewust van aanhoudende negatieve emoties en gevoelens zoals woede, angst en stress.
    Het onderkennen van sterke negatieve emoties en gevoelens zorgt er vaak al voor dat ze in kracht afnemen en daardoor minder schadelijk worden.
  2. Geniet en ontspan.
    Wanneer we te gefixeerd bezig zijn met onze gezondheid kan dat juist een tegenovergesteld effect hebben omdat we ons dan moeilijker kunnen ontspannen.
    De spanning gaat in het lichaam zitten en vroeg of laat komt dat er uit, bijvoorbeeld in de vorm van een burn out.
  3. Waardeer en respecteer jezelf door regelmatig stil te staan bij de kracht van je lichaam en geest.

De kern van het verhaal?

Als we goed voor ons psyche zorgen, zorgen we goed voor ons lichaam en vice versa.
Met deze kennis in het achterhoofd ben ik gemotiveerd om mijn goede voornemens door te zetten en er een gewoonte van te maken.
Gezond leven is belangrijk en gelukkig te leren, mijn emoties zal ik niet langer meer negeren!
Wie doet er met mij mee?

bron: leefbewust